Juridisk erklæring

Ingen garanti og intet ansvar

Roche bestræber sig på at angive præcise og opdaterede oplysninger, men vi giver ingen erklæringer eller garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysningerne på denne hjemmeside, og vi os fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af ​​denne hjemmeside eller eventuelle hjemmesider linket til den. Roche kan ændre denne hjemmeside til enhver tid uden varsel, men påtager sig intet ansvar for at opdatere den. Alle brugere accepterer, at al adgang til og brug af denne hjemmeside og eventuelle hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, og indholdet heraf sker på eget ansvar. Hverken Roche eller andre parter involveret i at udarbejde, producere eller levere denne hjemmeside eller eventuelle hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, er ansvarlige for nogen former for skader, som måtte opstå som følge af din adgang til, brug af eller manglende evne til at få adgang til denne hjemmeside eller eventuelle hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, eller som følge af fejl eller mangler i indholdet på disse hjemmesider.

Ingen tilbud og ingen opfordring

Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke et tilbud om eller opfordring til køb eller salg af, handel med eller enhver transaktion vedrørende Roche værdipapirer. Investorer skal ikke anvende disse oplysninger til investeringsbeslutninger.

Fremtidsrettede oplysninger

Denne side kan indeholde fremtidsrettede udsagn. Sådanne oplysninger er underlagt en række væsentlige usikkerhedsmomenter som f.eks. videnskabelige, forretningsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer, hvorfor de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de angivne.

Links

Links til sider fra tredjepart angives udelukkende for nemheds skyld. Vi har ingen mening om indholdet på sider fra tredjepart og fralægger os ethvert ansvar for oplysninger fra tredjepart og brugen af sådanne oplysninger.

Varemærker

Alle nævnte varemærker er ejet af eller givet i licens til et medlem af Roche-koncernen.

Ophavsret

Roches hjemmeside og oplysninger på eller refereret til på denne hjemmeside er udelukkende til information. Enhver reproduktion, genudsendelse eller anden brug er strengt forbudt. Forespørgsel om tilladelse til at kopiere oplysninger på denne hjemmeside skal stiles til Roches webredaktør.