Privatlivspolitik

F. Hoffmann La-Roche AG’s online-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tak, fordi du besøger en Roche hjemmeside eller kommunikerer med os via e-mail.

I Roche er vi klar over, at beskyttelse af de personers personlige oplysninger, der besøger vores hjemmesider, er meget vigtig, og at oplysninger om dit helbred er særligt følsomme. Derfor har vi taget de nødvendige skridt til overholdelse af kravene om beskyttelse af personlige oplysninger på verdensplan. Vi behandler dine „personlige data“ i henhold til „Roche Directive on the Protection of Personal Data“ (Roche’s direktiv om beskyttelse af persondata) samt til EU’s lovgivning og andre relevante lokale love, som omhandler opbevaring, behandling, adgang til og overførsel af persondata.

Roches hjemmesider, som indeholder denne privatlivspolitik (“politik”), og som beder om oplysninger fra dig, skal indsamle, vedligeholde og sikre personlige oplysninger om dig i henhold til denne politik samt relevante love, regler og bestemmelser. Denne politik gælder personlige oplysninger (defineret ovenfor) indsamlet via Roche online-kilder (f.eks. hjemmesider, e-mails og andre online-værktøjer), som indeholder et link til denne politik. Denne politik gælder ikke personlige oplysninger indsamlet via offline-kilder, undtagen i de tilfælde, hvor sådanne personlige oplysninger indgår som en del af de personlige oplysninger indsamlet online af Roche. Denne politik gælder heller ikke online-kilder fra tredjepart, som Roches hjemmesider måtte indeholde links til, og for hvilke Roche ikke kontrollerer indholdet eller privatlivspolitikken.

Vi indsamler kun personidentificérbare oplysninger om dig, hvis du vælger at give dem til os. Vi deler ikke dine personidentificérbare oplysninger med tredjepart til deres marketingformål, med mindre du specifikt har givet os tilladelse hertil. Du bedes læse denne erklæring om privatlivets fred for at lære mere om, hvordan vi indsamler, anvender, deler og beskytter oplysninger online.

Indsamling af oplysninger

Roche anvender to generelle metoder til indsamling af oplysninger fra dig online:

Oplysninger vi får

– Personidentificérbare oplysninger: Du kan besøge vores hjemmesider uden at give nogen personlige oplysninger. Vi må kun indsamle personidentificérbare oplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre oplysninger, som kan identificere dig), hvis du vælger at give dem til os. Vi må også indsamle sundhedsoplysninger om dig, som du giver os ved at besvare vores spørgsmål eller spørgeundersøgelser. 

– Samlede oplysninger: I nogle tilfælde vil vi også fjerne de personidentificérbare data fra de oplysninger, du giver os, og beholde dem sammen med andre data. Vi kan kombinere disse data med andre oplysninger for at få anonyme, samlede statistikker (f.eks. antal besøgende, originale domænenavne fra leverandøren af internetservice), som kan hjælpe os med at forbedre vores produkter og serviceydelser. 

Automatisk indsamlede oplysninger

Vi og nogle af de tredjepartsfirmaer, vi arbejder med, modtager automatisk visse typer oplysninger, når du kommunikerer med os på vores hjemmesider, og i visse e-mails, som vi sender til hinanden. Automatisk teknologi og tjenester, som vi anvender, kan f.eks. indeholde web server logs/IP-adresser, cookies, web-beacons og applikations- og indholdsværktøjer fra tredjepart.

Web server logs/IP-adresser. En IP-adresse er et nummer, der tildeles til din computer, når du går på internettet. Al computeridentifikation på internettet sker via IP-adresser, som gør, at computere og servere kan genkende og kommunikere med hinanden. Roche indsamler IP-adresser for at foretage systemadministration og rapportere samlede oplysninger til datterselskaber, forretningspartnere og/eller forhandlere for at gennemføre hjemmesideanalyser og kontrollere, om de fungerer tilfredsstillende.

Cookies. En cookie er en oplysning, som automatisk gemmes på din computers harddisk, når du åbner visse hjemmesider. Cookien giver en unik identifikation af din browser over for serveren. Med cookies kan vi gemme oplysninger på serveren, så din oplevelse på nettet bliver bedre, og så vi kan gennemføre hjemmesideanalyser og kontrollere, om de fungerer tilfredsstillende. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men du kan ændre din browsers indstillinger, så den afviser alle cookies eller angiver, når der sendes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at vores hjemmesider muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du afviser cookies.

Web-beacons. På visse hjemmesider eller e-mails kan Roche anvende en almindelig internetteknologi kaldet en “web-beacon” (også kaldet en “handlingskode” eller “klar gif-teknologi”). Web-beacons gør det muligt at analysere effekten af hjemmesider ved f.eks. at tælle, hvor mange der har besøgt en side, eller hvor mange der har klikket på bestemte elementer på en hjemmeside.

Web-beacons, cookies og andre sporingsteknikker indsamler ikke automatisk personidentificérbare oplysninger om dig. Kun hvis du frivilligt opgiver personidentificérbare oplysninger, f.eks. ved at lade dig registrere eller ved at sende e-mails, kan disse automatiske sporingsteknikker anvendes til at skaffe yderligere oplysninger om din brug af hjemmesiderne og/eller interaktive e-mails med det formål at forbedre brugen for dig.

Serviceydelser: Vi kan levere serviceydelser baseret på applikations- og indholdsværktøjer fra tredjepart på visse Roche hjemmesider såsom Google Maps eller QUARTAL FLIFE. Disse tredjepartsfirmaer modtager automatisk visse typer oplysninger, når du kommunikerer med os på vores hjemmesider og bruger applikationer og værktøjer fra sådanne tredjepartsfirmaer.

Dine valgmuligheder

Du har flere valgmuligheder med hensyn til brugen af vore hjemmesider. Du kan beslutte dig til ikke at afgive nogen personidentificérbare oplysninger overhovedet ved at undlade at indtaste sådanne oplysninger i skemaer og datafelter på vore hjemmesider og ved ikke at anvende nogen af de tilgængelige personlige serviceydelser. Hvis du vælger at afgive personlige data, har du ret til at gennemse og rette dine data når som helst ved at få adgang til det pågældende program. Visse hjemmesider kan bede om din tilladelse til særlig anvendelse af dine oplysninger, og du kan acceptere eller afvise en sådan anvendelse. Hvis du tilmelder dig særlige serviceydelser eller kommunikationer, f.eks. e-nyhedsbreve, kan du afmelde dem når som helst ved at følge den vejledning, der følger med hver kommunikation. Hvis du beslutter dig til at afmelde en service eller kommunikation, vil vi bestræbe os på at fjerne dine oplysninger med det samme, men vi kan behøve yderligere oplysninger, før vi kan behandle sagen.

Som beskrevet ovenfor, kan du, hvis du ønsker at forhindre cookies i at spore dig anonymt, mens du navigerer på vores hjemmesider, ændre din browsers indstillinger, så den afviser alle cookies eller angiver, når der sendes en cookie.

Sikkerhed

Roche anvender en række foranstaltninger, regler og andre procedurer omkring teknologi og sikkerhed for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ukorrekt brug, offentliggørelse, tab eller destruktion. For at beskytte dine oplysninger anvender Roche desuden professionelle standard-firewalls og password-beskyttelse. Det er imidlertid dit personlige ansvar at sikre dig, at den computer, du bruger, er tilstrækkeligt sikret og beskyttet mod ondsindet software, f.eks. trojanske heste, computervirus og orme. Du er klar over, at uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger (dvs. sikker webbrowserkonfiguration, opdateret antivirus-software, personlig firewall-software, ingen brug af software fra tvivlsomme kilder) er der en risiko for, at de data og passwords, som du anvender til at beskytte adgangen til dine data, kan blive afsløret til uautoriseret tredjepart

Anvendelse af data

Roche, inklusive datterselskaber, divisioner og grupper verden over og/eller selskaber, som vi engagerer til at udføre serviceydelser på vore vegne, vil anvende de personidentificérbare oplysninger, som du giver os, for at imødekomme dine forespørgsler. Vi vil bevare kontrollen af og ansvaret for brugen af disse oplysninger. Nogle af disse data kan blive opbevaret eller behandlet på computere i andre dele af verden, f.eks. USA, hvis regler omkring databeskyttelse kan afvige fra de regler, der gælder dér, hvor du bor. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er indført passende beskyttelsesforanstaltninger, så databehandleren i det pågældende land beskytter dataene på en måde, der svarer til de regler, der gælder i det land, hvor du bor.

Oplysningerne, som også anvendes til forskellige interne formål (kontrol af funktion, beslutninger omkring nye produkter eller udvikling) er nyttige for os for bedre at forstå dine behov, og hvordan vi kan forbedre vore produkter og serviceydelser. Det hjælper med til at gøre visse kommunikationer med dig omkring serviceydelser og salg, som du måske vil finde interessant, mere personlig. For eksempel kan vi analysere kønnet eller alderen på de personer, der besøger sider om en særlig medicin eller sygdomstilstande, og vi kan anvende disse samlede oplysninger internt eller dele dem med andre.

Deling og overførsel af data

Roche deler personidentificérbare data om dig med forskellige eksterne selskaber eller forhandlere, der foretager teknologisk vedligeholdelse eller arbejder på vore vegne, for at opfylde forretningstransaktioner, f.eks. yde kundeservice, sende marketingmateriale om vore produkter, serviceydelser og tilbud. Vi kan også dele personidentificérbare data med vore datterselskaber eller affilierede selskaber. Alle disse selskaber og forhandlere skal overholde betingelserne i vores privatlivspolitik.

Vi kan også anvende personidentificérbare oplysninger til følgende formål:

a) i forbindelse med salg eller anden overdragelse af forretningen for den hjemmeside, som dataene relaterer til;

b) at besvare forespørgsler fra offentlige myndigheder eller hvor det måtte være påkrævet i henhold til gældende lov, domstolsafgørelser eller regulativer, eller

c) hvor der måtte være behov herfor ved virksomhedsaudits eller for at undersøge eller svare på en reklamation eller trussel mod sikkerheden.

Ingen brug af direct marketing via tredjepart. Vi vil ikke sælge eller på anden måde overføre de personidentificérbare oplysninger, som du giver os via vores hjemmesider til tredjepart til brug for deres egen direct marketing, med mindre vi gør dig tydeligt opmærksom herpå og indhenter dit udtrykkelige samtykke til, at dine data videregives på denne måde.

Send en e-mail til en ven eller kollega. På nogle Roche hjemmesider kan du sende et link eller en meddelelse til en ven eller kollega, der henviser dem til en Roche hjemmeside. E-mail-adresser, som du oplyser i denne forbindelse, vil blive anvendt til at sende oplysninger til din ven på dine vegne og vil ikke blive indsamlet eller anvendt af Roche eller tredjepart til andre formål.

Google Analytics. Roche hjemmesider kan anvende Google Analytics, en service til webanalyse fra Google, Inc. (“Google”). Google Analytics anvender “cookies”, som er tekstfiler, der gemmes på din computer for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugere anvender hjemmesiden. De oplysninger om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), der genereres af denne cookie, sendes til og lagres af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om brugernes aktiviteter på hjemmesiden samt yde andre serviceydelser i forbindelse med hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis lovgivningen kræver det, eller hvis sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Google. Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data, som er i Googles besiddelse. Du kan afvise brugen af ​​cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men, som nævnt ovenfor, hvis du gør dette, kan du ikke få fuldt udbytte af en Roche hjemmeside. Ved at bruge en Roche hjemmeside giver du samtykke til, at Google må behandle oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er angivet ovenfor.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmesider indeholder links til en række hjemmesider, som kan indeholder nyttige oplysninger for vores besøgende. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for disse hjemmesider, og vi anbefaler, at du skaffer dig oplysninger direkte om deres privatlivspolitik.

Erklæring om beskyttelse af børns personlige oplysninger

Vores hjemmesider er rettet mod voksne. Vi indsamler ikke personidentificérbare oplysninger fra nogen, som vi ved er under 13 år gammel, uden forudgående bekræftet samtykke fra hans eller hendes værge. En sådan værge har ret til, ved forespørgsel, at gennemse de oplysninger, som barnet har givet, og/eller at kræve, at de bliver slettet.

Yderligere oplysninger om hjemmesider

Hvis en hjemmeside har særlige bestemmelser i henhold til privatlivets fred, som afviger fra de heri angivne, vil du blive gjort opmærksom på disse bestemmelser på den side, hvor de personidentificérbare oplysninger indsamles.

Bemærkning til brugere af erhvervsmæssige- eller professionelle hjemmesider

Hvis du har en forretningsmæssig eller professionel forbindelse med Roche, kan vi anvende de oplysninger, som du giver os på vores hjemmesider, inklusive hjemmesider, der er specifikt rettet mod erhvervsmæssige eller professionelle brugere, til at bearbejde dine forespørgsler og udvikle vores forretningsforbindelser med dig og de selvstændige selskaber, du repræsenterer. Vi kan også dele sådanne oplysninger med tredjepart, der handler på vore vegne.

Opdateringer til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Fra tid til anden kan Roche opdatere denne online-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Sådanne ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil omgående blive meddelt på denne side. Fortsat brug af vores hjemmesider efter modtagelse af en sådan meddelelse om ændring af vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er ensbetydende med, at du accepterer brugen af de nye oplysninger i henhold til Roches ændrede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft den 1. november 2005.

Sådan kontaktes Roche

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker, at Roche skal rette eller slette din profil, bedes du kontakte os skriftligt (pr. post) på følgende adresse:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Schweiz

Med mindre andet specifikt er angivet, gælder denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger F. Hoffmann-La Roche Ltd eller hjemmesider fra F. Hoffmann-La Roche Ltd.