CoaguChek® systemer

Den smarte måde at måle INR dér, hvor det behøves

Oversigt - CoaguChek® Pro II

PT-INR-test med udvidet indikationsområde/anvendelse

CoaguChek® Pro II har adskillige forbedringer i forhold til tidligere generationer af CoaguChek apparater (CoaguChek® XS Plus og CoaguChek® XS Pro). Det bringer laboratoriet tættere på patienten i hospitalsmiljøet. Derudover understøtter apparatet fortsat kontrol af behandling med vitamin K-antagonister (VKA) i det professionelle segment, såsom AK-klinikker og i lægepraksis.

 

CoaguChek® Pro II apparatet har følgende funktioner:

 • 2D-stregkodescanner til identifikation af patient, bruger og kontroller for hurtigere id-registrering
 • Universel batteripakning, der oplades via adapter til lysnettet og/eller dockingstation
 • Forbedret opkobling via trådløs teknologi (WLAN) og/eller den unikke QR-kodefunktion
 • PT/INR-resultater på ca. 1 minut
 • Mulighed for dosering fra siden og fra oven med en dråbe frisk venøst, kapillært eller arterielt fuldblod (min. 8 µl)
 • Udvidet anvendelse – kan anvendes til bestemmelse af protrombintiden hos patienter med mulige mangler i koagulationsfaktorerne i det eksterne og det fælles koagulationssystem (med undtagelse af fibrinogen)

Forbedrede forbindelser

 • Kritisk information er tilgængelig, når og hvor det er mest nødvendigt
 • Wifi- og stregkodelæser til digitale forbindelser
 • QR-kodefunktionen muliggør datatransmission til ethvert datastyringssystem med det samme, uden at det er nødvendigt at udskrive resultater, hvilket giver en mere strømlinet arbejdsgang

Systemkompetencer

CoaguChek® Pro II kittet indeholder

 • 1 CoaguChek® Pro II apparat
 • 1 strømforsyning
 • 1 brugermanual
 • 1 cd-rom med andre sprog: Tysk, fransk, italiensk, engelsk, spansk, portugisisk, dansk, norsk, svensk, finsk og hollandsk

 
Ekstra tilbehør

 • Håndholdt basisenhedskit: dockingstation (til opladning af batteripakken og overførsel af data til en pc)

 

Yderligere nødvendige komponenter
 • CoaguChek® PT teststrimler
 •  Æske med 2 beholdere a 24 strimler og en kodechip

 

 • CoaguChek® PT kontroller
 • 4 hætteglas med niveau 1-kontrol
 • 4 hætteglas med niveau 2-kontrol
 • 8 dråbepipetter med diluent
 • 1 kodechip

 

 • CoaguChek® aPT kontroller
 • 4 hætteglas med niveau 1-kontrol
 • 4 hætteglas med niveau 2-kontrol
 • 8 dråbepipetter med diluent
 • 1 kodechip

Tekniske specifikationer

Måling og prøvetagning

Analyseprincip
PT: Amperometrisk (elektrokemisk) bestemmelse efter aktivering af det eksterne system med humant rekombinant tromboplastin

Brugerinterface
Fuld grafisk (TFT)

Support og sikkerhedsfunktioner
QC-spærring, patient- og bruger-id, beskyttelse med administrator-id, 2D-stregkodescanner

Prøveapplikation
Udenfor apparatet, med mulighed for påføring af bloddråben ovenpå eller fra 2 sider (venstre eller højre) på teststrimlen

Driftsbetingelser

Driftstemperatur
+12 °C til +32 °C

Luftfugtighed og højde
10 – 85 % og 4300 m

Håndtering
– Mulighed 1: Læg apparatet på en plan overflade uden vibrationer

– Mulighed 2: Hold apparatet i hånden, så det er nogenlunde horisontalt

Måleområde
PT/INR: 0,8 – 8,0

Hukommelse
2000 patient- og 500 QC-resultater med dato og tidspunkt. Data fra 120 kodechips (60 strimmelkoder og 60 kontrolkoder)
Brugerliste med op til 5000 bruger-id’er med tilhørende 2. id (f.eks. brugernavn)
Patientliste med op til 4000 patient-id’er med tilhørende 2. og 3. patient-id (f.eks. navn, fødselsdato)

Interface
Touchscreen og stregkodescanner

Tilslutning til strømforsyning
Universel batteripakning til CoaguChek Pro® II

Netadapter: indgangsstrøm: 100-240 V / 50-60 Hz / 350-150 mA; udgangseffekt: 12 V DC / 1,25 A

Antal test med fuldt opladt batteripakning
ca. 60 test – PT/INR

Mål

187 x 97 x 43 mm

Vægt
280 g (uden batterier)

Sikkerhedsklasse
III

Automatisk slukning
Programmérbar 1 til 60 minutter

Prøvemateriale

Prøvetype
Frisk kapillært, venøst eller arterielt fuldblod

Prøvestørrelse
≥ 8 µl

Interferens
Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Teststrimler

ISI
Ca. 1,0

Sensitivitet over for heparin
PT/INR: Insensitiv over for ufraktioneret og fraktioneret heparin i koncentrationer op til 3 IU/ml blod

Kvalitetskontrol
På hver strimmel og igennem de samme kanaler, som blodet passerer

Holdbarhed
Opbevares ved +2 °C til +30 °C. Teststrimlerne kan anvendes indtil den udløbsdato, der er printet på æsken og teststrimmelbeholderen.

Hvis du vil vide mere om CoaguChek® Pro II, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport her.

Træning og support

Kontakt det lokale Roche-kontor omkring træning i og support af CoaguChek® Pro II.

Manualer

Rochepoc.dk kan du finde og downloade forskellige manualer til dit apparat.

FAQ

Hvor tit skal man måle?

Mindst to gange om måneden, men helst én gang om ugen. Det er påvist, at dette øger tiden i det terapeutiske område, fordi patienterne kan reagere hurtigere på variationer i INR. Det øger også patientens compliance og engagement. 1,2,3

Hvad er tid i terapeutisk interval (TTI)?

Den tid i procent, hvor patientens INR-værdier ligger inden for den øvre og nedre område, som er fastsat af behandleren.

Skal CoaguChek® systemerne kalibreres?

Kalibrering udføres automatisk ved at indsætte kodechippen som følger med strimlerne i apparatet.

Er der interferenser ved måling med CoaguChek® systemer?

Hæmatokrit uden for standardområdet (15 – 55%)
Lupus antikoagulans: INR unormalt høj

Tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer (APA) som f.eks. lupus antistoffer (LA) kan føre til forlængede koagulationstider, dvs. forhøjede INR-værdier. En sammenligning med en APA-insensitiv laboratoriemetode anbefales, hvis man er bekendt med eller har mistanke om tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer.

Skal brugeren analysere testen umiddelbart efter, at strimlen er taget ud af beholderen?

Holdbarheden af strimlen, efter at den er taget ud af beholderen, er højst 10 minutter. Hvis strimlen har været for længe ude af beholderen, især i omgivelser med høj luftfugtighed eller høje temperaturer, vil det blive detekteret af det indbyggede integritetssystem, hvilket vil resultere i en fejlmeddelelse. Der vises ingen INR, hvis den integrerede kvalitetskontrol i CoaguChek® Pro ll systemet detekterer, at strimlerne er defekte.

Hvad sker der, hvis brugeren ikke skifter kodechippen?

Hvis brugeren har glemt at skifte kodechip i apparatet, vil der komme en fejlmeddelelse på skærmen. Det er ikke muligt at anvende en forkert kodechip.

Hvordan virker den indbyggede enkeltkanals strimmelkontrol (OS2C)?

Der er indbygget et kemikalie kaldet resazurin i målekanalen. Resazurin er følsom over for omgivende faktorer som lys, fugtighed og temperatur, som fører til en reaktion, hvor resazurin omdannes til resorufin. Koncentrationen af resorufin måles elektrokemisk, og resultatet er et direkte mål for ændringer i strimlen.

Hvordan virker detektionen af underdosering?

Fyldningen af kapillæret detekteres af en strøm mellem de to elektroder på teststrimlen. Hvis kapillæret ikke er helt fyldt, vises en fejlmeddelelse på displayet.

Er det muligt at påføre mere blod, hvis det første forsøg på at få tilstrækkeligt blod ikke lykkedes?

Ja, det er muligt at påføre mere blod inden for 15 sekunder. Dog er påføring af mere blod i princippet kritisk, da koagulationsprocessen starter omgående. Det bør derfor så vidt muligt undgås.

Hvad sker der, hvis patienten påfører blod, før teststrimmelsymbolet og den blinkende bloddråbe vises på skærmen?

En fejlmeddelelse vises på skærmen.

Kan brugeren slette lagrede resultater?

Når hukommelsen er fyldt op, slettes det ældste resultat og det nye resultat gemmes. Brugeren kan ikke selv slette hele hukommelsen.

Referencer

1.Guyatt et al (2012). Chest 141:7S-47S

2. Heneghan et al (2012). Lancet 379:292-293

3. Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino JM, Perera R, Meats E, Glasziou P. Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2006; 367:404-411

Større frihed med CoaguChek

Læs mere om selvtest