CoaguChek® systemer

Den smarte måde at måle INR dér, hvor det behøves

Oversigt - CoaguChek® XS

Patienter kan føle sig bundet af deres månedlige besøg på laboratoriet eller klinikken, men bliver måske alligevel ikke målt med optimal hyppighed til at maksimere deres tid i terapeutisk interval. De må tage fri fra arbejde eller skole og føler, at deres muligheder for at tage ud at rejse er begrænsede, og mangler generelt den følelse af kontrol, som hjælper dem med at være engagerede i deres behandling.

Nu kan INR-måling udføres i patientens hjem med CoaguChek® XS.

Patienter, som selvtester, siger:

 • “Jeg føler det, som om jeg har fået mit pas tilbage.”
 • “At opdage, at der er et lille apparat, som giver et omgående resultat, er fantastisk, simpelthen fantastisk.”
 • “Det, der tidligere tog flere timer om ugen, tager nu kun et par minutter.”

De føler sig mere uafhængige, men samtidig trygge ved at vide, at du stadig er der til at vejlede dem. De føler sig trygge i bevidstheden om, at CoaguChek® XS ikke blot er let at bruge, men også giver laboratorielignende præcision.

CoaguChek® XS systemet fra Roche giver patienterne uafhængighed, bedre resultater og øger deres livskvalitet.

Komponenter

CoaguChek® XS – præcision, enkelhed og datastyring for dine patienter

CoaguChek® XS apparatet består af forskellige komponenter. Følgende komponenter medfølger:

 • CoaguChek® XS apparat
 • CoaguChek® Softclix fingerprikker – kun til brug for en enkelt patient (Accu-Chek® Safe-T Pro Plus – til brug på flere patienter)
 • Etui, så patienten kan have styr på alle komponenter, inkl. 1 beholder med teststrimler
 • 4 x AAA-batterier

Yderligere nødvendige komponenter er CoaguChek® XS PT teststrimler (i en beholder):

 • Æske med 1 beholder a 24 strimler samt en kodechip

Også tilgængeligt: Se PT/INR-resultater som grafer og diagrammer.

 

Tekniske specifikationer

Måling og prøvetagning

Detektionssystem:
Amperometrisk (elektrokemisk) bestemmelse af PT-tiden efter aktivering af koagulationen med humant rekombinant tromboplastin

Brugerinterface
Enkelt brugerinterface med ikonbaseret LCD-skærm og tænd-/slukknap, hukommelsesknap og Set-knap (indstillinger)

Prøveapplikation
Udenfor apparatet med mulighed for påføring ovenpå eller fra 2 sider (venstre eller højre) på teststrimlen

Driftsbetingelser

Temperatur
+ 15 °C til + 32 °C

Fugtighed og højde
10 – 85 % – 4300 m

Placering

– Mulighed 1: Læg apparatet på en plan overflade uden vibrationer
– Mulighed 2: Hold apparatet i hånden, så det er nogenlunde horisontalt

Måleområde

INR: 0,8 – 8,0

Hukommelse

300 testresultater med dato og klokkeslæt

Interface

Infrarødt

Strøm

Batterier – fire 1,5 V AAA alkali-mangan-batterier

Antal målinger pr. batterisæt

op til 300 målinger eller 2 år

Størrelse

138 x 78 x 28 mm

Vægt

127 g (uden batterier)

Prøvemateriale

Prøvetype
Frisk kapillært fuldblod eller ikke-antikoaguleret venøst fuldblod

Prøvestørrelse
8 µl

Interferens

Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Teststrimler

ISI
Ca. 1,0

Sensitivitet over for heparin
Ikke i terapeutiske koncentrationer op til 0,8 IU/ml for UFH og op til 2 anti-Xa U/ml for LMWH

Kvalitetskontrol

På hver strimmel, og igennem de samme kanaler, som blodet passerer

Holdbarhed

21 måneder fra produktionsdato (+ 2 °C til + 30 °C)

Træning og support

CoaguChek® XS

CoaguChek® XS – træning for dine patienter:
Afhængigt af hvor du bor, er der forskellige træningsmuligheder for dig og dine patienter.

 • Træningscentre – i nogle områder er der indrettet træningscentre, hvor dine patienter kan få personlig træning. Kontakt den lokale Roche organisation for at få yderligere oplysninger.
 • CoaguChek® XS håndteringsvideo – en håndteringsvideo er tilgængelig, som leder dem igennem opsætning og måling med CoaguChek® XS – se afsnit ovenfor.

FAQ

Hvor tit skal man måle?

Mindst to gange om måneden, men helst én gang om ugen. Det er påvist, at dette øger tiden i det terapeutiske interval, fordi patienterne kan reagere hurtigere på variationer i INR, som skyldes motion eller kost. Det øger også patientens compliance og engagement.

Hvad er tid i terapeutisk interval (TTI)?

Den tid i procent, hvor patientens INR-værdier ligger inden for den øvre og nedre målværdi, som er fastsat af dig.

 

Skal CoaguChek® XS systemerne kalibreres?

Kalibrering udføres automatisk ved at indsætte kodechippen fra beholderen med strimler.

Hvad skal jeg gøre, hvis svarene ikke svarer til hospitalslaboratoriets?

På grund af de forskellige målestandarder, som laboratorierne anvender, skal man forvente små variationer. Hvis variationen er af terapeutisk betydning, skal man kontakt den lokale Roche supportorganisation.

Hvorfor kan jeg ikke udføre en flydende kvalitetskontrol?

Apparatet har en indbygget intern kvalitetskontrol, så måling af flydende kontroller ikke er nødvendig.

 

Hvorfor er strimlerne ikke forseglet enkeltvis?

Enkeltforsegling af teststrimler gøres for at beskytte kemien mod fugt og lys samt for at give så lang en holdbarhedstid som muligt. Strimler til CoaguChek® XS har indbygget kontrol, som overvåger korrekt opbevaring. Desuden er enkeltforsegling mere besværlig for patienterne.

Er der interferenser ved måling med CoaguChek® systemer?

Polyglobuli: Hæmatokrit uden for standardområdet (25 – 55 %)

Lupus antikoagulans: INR unormalt høj

Tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer (APA) som f.eks. lupus antistoffer (LA) kan føre til forlængede koagulationstider, dvs. forhøjede INR-værdier. En sammenligning med en APA-insensitiv laboratoriemetode anbefales, hvis man er bekendt med eller har mistanke om tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer.

 

Skal brugeren køre testen umiddelbart efter, at strimlen er taget ud af beholderen?

Holdbarheden af strimlen, efter at den er taget ud af beholderen, er højst 10 minutter. Hvis strimlen har været for længe ude af beholderen, især i situationer med høj luftfugtighed eller høje temperaturer, vil det blive detekteret af det indbyggede integritetssystem, hvilket vil resultere i en fejlmeddelelse. Der vises ingen INR, hvis den integrerede kvalitetskontrol i CoaguChek® XS systemet detekterer, at strimlerne er defekte.

Hvad sker der, hvis brugeren ikke skifter kodechippen?

Hvis der er en forkert kodechip i apparatet, kan PT/INR-værdien være forkert. På grund af lotvariationer kan fejlen være signifikant og betyde, at der tages en forkert terapeutisk beslutning med en uønsket indvirkning på helbredet til følge.

Hvordan virker den indbyggede enkeltkanals strimmelkontrol (OS2C)?

Der er indbygget et kemikalie kaldet resazurin i målekanalen. Resazurin er følsom over for omgivende faktorer som lys, fugtighed og temperatur, som fører til en reaktion, hvor resazurin omdannes til resorufin. Koncentrationen af resorufin måles elektrokemisk, og resultatet er et direkte mål for ændringer i strimlen.

Hvordan virker detektionen af underdosering?

Fyldningen af kapillæret detekteres af en strøm mellem de to elektroder på teststrimlen. Hvis kapillæret ikke er helt fyldt, vises en fejlmeddelelse (fejl nr. 5) på displayet.

Er det muligt at påføre mere blod, hvis det første forsøg på at få tilstrækkeligt blod ikke lykkedes?

Ja, det er muligt at påføre mere blod inden for 15 sekunder. Dog er påføring af mere blod i princippet kritisk, da koagulationsprocessen starter omgående. Det bør derfor så vidt muligt undgås.

Hvad sker der, hvis patienten påfører blod, før teststrimmelsymbolet og den blinkende bloddråbe vises på skærmen?

En fejlmeddelelse (fejl nr. 4) vises på skærmen.

Er CoaguChek® XS egnet til professionel brug?

I princippet: Ja

Men CoaguChek® XS Plus eller Pro systemerne er meget bedre egnet til professionel brug på grund af de datastyringsmuligheder for sundhedspersonalet, som systemerne har:

 • positiv identifikation af strimmellot
 • mulighed for at indtaste patient- og bruger-id, hvilket letter journalføringen
 • berøringsskærm
 • en søgefunktion til patientdata i hukommelsen

CoaguChek® XS Plus eller Pro systemerne er det ideelle valg for dig, hvis præcision og enkelhed skal kombineres med datastyring.

Kan brugeren slette lagrede resultater?

Brugeren kan slette hele hukommelsen. Man kan imidlertid ikke slette enkeltresultater.

Større frihed med CoaguChek

Læs mere om selvtest