Medicinske oplysninger

Den fysiologiske hæmostase opstår ved en harmonisk balance mellem koagulation (dannelse af blodpropper) og fibrinolyse (opløsning af blodpropper).

Medicinske oplysninger

Den fysiologiske hæmostase opstår ved en harmonisk balance mellem koagulation (dannelse af blodpropper) og fibrinolyse (opløsning af blodpropper). Denne fint afbalancerede proces skal vedligeholde integriteten af kredsløbet. Gennem en kompleks mekanisme, som får blodet til at størkne, hvis der opstår et sår, beskytter den menneskelige organisme sig selv mod omfattende blodtab (blødning) på den ene side og mod omfattende koagulation (trombose) på den anden.

Et beskadiget blodkar udløser følgende proces:

 • Karret trækker sig sammen for at reducere blodgennemstrømningen
 • Cirkulerende trombocytter hæfter sig til karvæggen dér, hvor skaden er sket
 • Aktivering og aggregation af trombocytter producerer i forbindelse med en kompliceret serie af enzymatiske reaktioner, der involverer koagulationsproteiner, fibrin for at danne en stabil hæmostatisk prop

Koagulation involverer en kompleks række proteasereaktioner, der omfatter ca. 30 forskellige proteiner. Det endelige resultat af disse reaktioner er at omdanne fibrinogen, et opløseligt protein, til uopløselige fibrinstrenge. Sammen med trombocytter danner fibrinstrengene et stabilt blodkoagel.

Primær hæmostase - hvid trombe

Blodkar (arterier og arterioler) trækker sig sammen og hæmmer dermed blodgennemstrømningen. Samtidig frigiver ødelagte endotelceller stoffer, som tiltrækker trombocytter og aktive koagulationsfaktorer. Trombocytterne akkumuleres omkring kanten af såret, aggregerer og lukker således såret (hvid trombe). De vaskulære og cellulære komponenter i blodets koagulation kaldes primær hæmostase.

Sekundær hæmostase - stabilisering af tromben

For at forhindre at tromben skylles væk med blodstrømmen, aktiveres samtidigt en anden mekanisme: Aktiverede koagulationsfaktorer i blodet stabiliserer den hvide trombe med et net af proteinfibre (fibrin), som andre blodceller hæfter sig til. Det stabile blodkoagel (rød trombe), som herefter dannes, lukker det beskadigede blodkar permanent. Denne proces kaldes sekundær hæmostase, som omfatter dannelsen af fibrin fra fibrinogen via aktivering af koagulationskaskaden.
Efter dannelsen af tromben aftager sammentrækningen af karrene i det beskadigede område.
Hos raske personer tager denne proces ca. 1-3 minutter.

Koagulationsfaktorer - plasmatisk koagulation

Koagulationsfaktorer dannes primært i leveren og frigives i plasma. Vitamin K spiller en afgørende rolle i syntesen af faktor II, VII, IX og X.
Dette er baggrunden for behandling af tromboemboliske sygdomme med kumariner (også kaldet vitamin K-antagonister – VKA), som antagoniserer effekten af vitamin K og således hæmmer blodkoagulationen. Denne proces kaldes antikoagulation. PT-analysen måler de faktorer, der danner det eksterne og det fælles koagulationssystem: VII, X, V, II og fibrinogen.
Mangel på nogle koagulationsfaktorer kan føre til blødning (f.eks. faktor VIII eller IX ved hæmofili).

Koagulationskaskade

Koagulationskaskaden er inddelt i tre systemer. Vævsfaktor- og kontaktaktiveringssystemet aktiverer begge fællessystemet for faktor X, trombin og fibrin.

1) Den traditionelle (ældre) version:

Eget design, baseret på King, M.W. (1996)

I 1964 separerede McFarlanes “kaskade”-teori og Davie og Ratnoffs “vandfalds”-teori de kendte koagulationsfaktorer i to systemer, det interne og det eksterne, som forenes ved aktiveringen af faktor X (FX), hvorefter den efterfølgende dannelse af trombin sker i et enkelt “fælles” system.

Det interne system er et længere system, da det involverer alle koagulationsfaktorerne og aktiveres af overfladekontakt. Kontakt med en negativt ladet overflade, som f.eks. kollagen, udløser det interne system ved at aktivere faktor XII. Hvis blodet kommer i kontakt med glas eller en fremmed overflade, som f.eks. en kunstig hjerteklap eller mekanisk klap, kan det interne koagulationssystem blive aktiveret.

Det eksterne system er et kortere system, som aktiveres, når blodet kommer i kontakt med vævstromboplastin. Hvis der f.eks. er en rift eller et sår i et kar, blottes tromboplastin, som danner et kompleks med faktor VII og calcium, hvilket igangsætter det eksterne system ved at aktivere faktor X.

2) Den “nye” koagulationskaskade:

Simplified “new” coagulation cascade

Med tiden er det imidlertid blevet klart, at systemerne beskrevet ovenfor ikke fungerer i kroppen som parallelle, uafhængige systemer.

Den nye koagulationskaskade betragtes som en proces med tre faser – initiering, amplifikation og trombinaktion. Initiering sker efter skade på et blodkar, hvor vævsfaktorbærende celler bindes til og aktiverer faktor VII. Dette fører til dannelsen af en lille mængde trombin. Trombinet aktiverer derefter trombocytter og cofaktorer i amplifikationsfasen. Protrombinasekomplekset (omfattende faktor Xa og cofaktorer bundet til aktiverede trombocytter) er ansvarlig for stigningen i trombinproduktionen, hvilket fører til den tredje fase i koageldannelsen.

Forenklet “ny” koagulationskaskade:

Fibrinolysis

Ved at opløse fibrin hjælper det fibrinolytiske system med at holde et såret blodkars lumen åben.
Når såret er helet, opløses fibrinet i en proces kaldet fibrinolyse (= den proces, der opløser fibrin). Fibrinkoagelet erstattes nogle gange af et permanent net af arvæv, men opløses for det meste fuldstændigt.
Plasminogen er forstadiet til plasmin, som opløser fibrinkoageler. Under den initiale dannelse af koagelet hæmmes plasminogenaktivatorer. Med tiden begynder endotelceller at frigive vævsplasminogenaktivatorer, der starter opløsningen af koagelet, efterhånden som blodkarrets væg gendannes. Medicin, som omdanner plasminogen til plasmin, anvendes til at behandle akutte, livstruende trombotiske lidelser, som f.eks. myokardieinfarkt.

Under fysiologiske forhold sker blodets koagulation og fibrinolyse altid samtidigt i blodbanen og er normalt i en dynamisk balance, der sikrer, at blodet forbliver flydende i blodkarsystemet. Hvis denne fine balance forstyrres, kan det føre til blødninger som følge af reduceret koagulation eller øget fibrinolyse eller, omvendt, til dannelsen af blodkoageler som følge af øget koagulation og reduceret fibrinolyse.

 

Referencer

Lutze G. Useful facts about coagulation. Mannheim: Roche Diagnostics GmbH, 2000. (data forefindes hos Roche Diagnostics)
Broze GJ Jr, Girard TJ, Novotny WF: Perspectives in biochemistry: Regulation of coagulation by a multivalent Kunitz-type inhibitor. Biochemistry 1990;29:7539-7546.

Adams GL, Manson RJ, Turner I, Sindram D, Lawson JH. The balance of thrombosis and hemorrhage in surgery. Hematol Oncol Clin North Am. 2007;21(1):13-24

Colman RW, Clowes AW, George JN, Goldhaber SZ, Marder VJ. Overview of hemostasis. In: Colman RW, Clowes AW, George JN, Goldhaber SZ, Marder VJ, eds. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2006:1-16

Hoffman M, Monroe DM. Coagulation 2006: a modern view of hemostasis. Hematol Oncol Clin North Am. 2007;21(1):1-11.

Protrombintid og INR

En kort diskussion af protrombintid

Protrombintid og international normalised ratio er de parametre, der anvendes til at måle effekten af oral antikoagulationsbehandling.

Protrombintid (PT)

Protrombintid (PT) er den analyse, der primært anvendes til monitorering af oral antikoagulationsbehandling. Forlængelsen af PT afhænger af reduktionen af tre af de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer (II, VII og IX). Ændringer i PT i de første dage i warfarin-behandling skyldes primært reduktioner i faktor VII og IX, som har den korteste halveringstid (hhv. 6 og 24 timer).

Både veneblod og kapillærblod kan anvendes til monitorering af antikoagulationsbehandlingen.
For at producere et resultat tilsættes tromboplastin til blodprøven for at aktivere koagulationen. Dette gør, at der dannes et blodkoagel. Den tid, det tager for dette koagel at dannes, måles i sekunder og kaldes protrombintid (PT).

I de fleste lande udtrykkes blodets koagulationsevne typisk i en enhed kendt som Quick-værdi. I dette tilfælde udtrykkes den målte protrombintid i forhold til koagulationstiden for en rask person. Den fundne værdi er “procentdelen af standardværdien”. Hos en person, der ikke får orale antikoagulerende midler, ligger den “normale” Quick-værdi mellem 70 og 100 %.
En Quick-værdi på f.eks. kun 30 % indikerer, at blodets koagulationstid er længere end normalt.
Jo længere patientens koagulationstid er, jo lavere er Quick-værdien.

International Sensitivity Index (ISI)

Quick-værdier målt med forskellige tromboplastiner kan ikke sammenlignes direkte med hinanden, f.eks. fordi sensitiviteten over for koagulationsfaktorer kan variere. For at få koagulationstider, der er så sammenlignelige som muligt, godkendte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 1983 en standardreferencetromboplastin. Alle producenter af tromboplastin skal kalibrere deres reagens over for WHO’s standard (der findes 2 referencer: én for humant rekombinant-baserede tromboplastiner, én for tromboplastiner baseret på kaninhjerne). Den fundne værdi betegnes International Sensitivity Index (ISI). Dette gør, at man kan finde de forskellige sensitiviteter af tromboplastiner, og dette bruges til at beregne INR.
WHO anbefaler, at ISI er < 1,7. I mange lande foretrækkes en lav ISI (1,0).

International Normalised Ratio (INR)

INR er en standardiseringsmetode, der har til formål at minimere forskellene mellem tromboplastinreagenser ved hjælp af en kalibreringsproces, hvor alle kommercielle tromboplastiner sammenlignes med et internationalt referencemateriale (International Reference Preparation (IRP)), som varetages af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).
INR-metoden er ikke perfekt til korrektion af forskellene mellem forskellige laboratorier, der benytter forskellige tromboplastinreagenser, men den reducerer variationen mellem forskellige laboratorier og giver klinisk anvendelige resultater. INR bør kun anvendes til patienter, der er i stabil antikoagulationsbehandling.

Beregning

INR Calculation

MNPT (middel normal PT) er den geometriske middel-PT for mindst 20 raske personer i en defineret laboratoriepopulation.

For eksempel: PT for en patient i oral AK-behandling er 64 sekunder (= 18 % Quick). Protrombintid for et normalplasma er 22 sekunder (= 100 % Quick). ISI for det anvendte tromboplastin er 0,93. Hvis man sætter denne værdi ind i den viste formel, får man følgende INR:

(64) / (22) 0,93 = 2,7 INR

Dette giver en koagulationstid, der er 2,7 gange længere end standarden.

Jo længere patientens koagulationstid er, jo højere er INR.

 

 

Referencer
  1. Lutze G. Useful facts about coagulation. Mannheim: Roche Diagnostics GmbH, 2000. (data forefindes hos Roche Diagnostics)
  2. Wagner C, Dati F. Thromboplastinzeit (tysk artikel). In Thomas L, ed. Labor und Diagnose: TH-Books Verlagsgesellschaft, 2000; 613-616.
  3. Tripodi, A. et al. (2003). Oral Anticoagulant Monitoring by Laboratory or Near-Patient-Testing: What a Clinician Should Be Aware Of. Seminars in Vascular Medicine, Volume 3, Number 3.http://www.medscape.com/infosite/pointofcaretesting/article-5#18

Indikationer

Indikationer for warfarin-behandling og PT/INR-testning

Hæmostase er nødvendig for at overleve, men den patologiske dannelse af blodpropper eller trombose udgør betydelige sundhedsrisici.

De vigtigste indikationer for, at en patient får vitamin K-antagonister (VKA) er følgende:

 • Mekaniske hjerteklapper
 • Atrieflimren
 • Dyb venetrombose og lungeemboli
 • Akut Myokardieinfarkt (AMI)
 • Akut iskæmisk slagtilfælde

Perorale antikoagulanter er effektive til forebyggelse af en række tilstande. Blandt disse tilstande kan nævnes forebyggelse af primær og sekundær venøs tromboembolisme samt forebyggelse af systemisk emboli hos patienter med mekaniske hjerteklapper eller atrieflimren. Herudover er antikoagulanter også effektive til forebyggelse af akut myokardieinfarkt (AMI) hos patienter med perifer arteriel sygdom. Endelig er antikoagulanter også effektive til forebyggelse af slagtilfælde, tilbagevendende infarkt eller i yderste tilfælde død hos patienter med AMI.

Nogle læger er tilbageholdende med at ordinere warfarin. Det er formentlig, fordi de ikke er bekendt med teknikker til administration af stoffet og følgelig sikkert frygter, at stoffet vil forårsage blødning. Patienter i behandling med warfarin kræver tæt overvågning for at undgå blødning, men det har vist sig, at lægemidlet forhindrer 20 slagtilfælde for hver blødningsepisode, stoffet forårsager. For de fleste af disse indikationer er en moderat antikoagulantintensitet (INR 2,0 til 3,0) hensigtsmæssig.

Atrieflimren

En almindelig indikation for warfarin-behandling plus monitorering

 

Atrieflimren

Atrieflimren er den hyppigste hjerterytmefejl hos folk. Under atrieflimren banker de to forkamre (atrier) kaotisk og uregelmæssigt. Tilstanden giver dårlig blodgennemstrømning og dannelse af blodkoageler i hjertet, som kan løsne sig, føres til hjernens arterier og give et slagtilfælde. Det er primært et problem hos ældre.

Atrieflimren klassificeres ofte på følgende måde:

 • Tilbagevendende atrieflimren: to eller flere episoder med atrieflimren
 • Paroksystisk atrieflimren: episoden ophører spontant af sig selv inden for 7 døgn
 • Persisterende atrieflimren: medicinsk behandling eller elektrisk stød er nødvendigt for at standse arytmien
 • Permanent atrieflimren: Vedvarende atrieflimren trods behandling til standsning af arytmien, eller hvis kardioversion ikke er velegnet

Ca. 15 % af slagtilfælde opstår hos patienter med atrieflimren. Risikoen for slagtilfælde hos patienter med atrieflimren øges med alderen, fra en årlig risiko på 1,5 % hos patienter i alderen 50-59 år til 23,5 % hos patienter i alderen 80-89 år. Ældre patienter med atrieflimren har den højeste risiko for slagtilfælde og den højeste risiko for blødning. Efter justering for komorbide kardiovaskulære forhold er atrieflimren forbundet med en 50 % til 90 % stigning i mortalitet. Slagtilfælde er desuden en primær årsag til alvorlige permanente handicap.

Antikoagulation

Fem relevante kliniske studier – AFASAK, SPAF, BAATAF, CAFA og SPINAF – har påvist fordele ved warfarin til forhindring af slagtilfælde hos patienter med atrieflimren. Under en INR på 2,0 har patienter en øget risiko for iskæmisk slagtilfælde, og over 3,0 begynder risikoen for intrakraniel blødning at stige.

Ifølge et stort europæisk studie af atrieflimren af Hart et al., der involverede over 1.000 patienter, blev der opnået en risikoreduktion fra 12 % til 4 % for dette kliniske billede. Med andre ord kan antallet af slagtilfælde reduceres med 80 for hver 1.000 patienter, der behandles med antikoagulerende midler.
Dette er for nyligt blevet bekræftet af BAFTA-studiet, som viste, at risikoen for slagtilfælde reduceres med 64 % og død med 25 % ved behandling med vitamin K-antagonister sammenlignet med ingen behandling, og slagtilfælde reduceres med 22 % ved behandling med trombocythæmmende lægemidler.
Warfarin er 40 % mere effektivt end behandling med trombocythæmmende lægemidler og er velegnet til behandling af ældre mennesker.

Hvis orale antikoagulerende midler er indiceret, skal der udføres en risikostratificering (f.eks. ved brug af CHADS2-score). CHADS2-score-systemet tildeler 1 point til hver af fire risikofaktorer for slagtilfælde: Kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år og diabetes. Desuden gives 2 point ved tidligere slagtilfælde, TIA eller systemisk embolisme. Den årlige risiko for slagtilfælde er direkte relateret til CHADS2-scoren og ligger i området fra 1,9 % ved en CHADS2-score på 0 til 18,2 % ved en CHADS2-score på 6.

Retningslinjer:
Retningslinjer fra ACC/AHA/ESC vedrørende atrieflimren bekræfter behovet for og fordelene ved behandling med orale antikoagulerende midler af de fleste patienter. For patienter med en CHADS2-score > 1 anbefaler retningslinjerne warfarin-behandling (INR 2,0-3,0) til kontrol af risikoen på længere sigt.

 

Mekanisk hjerteklap

Mekaniske hjerteklapper er en indikation for warfarin-behandling

Mekaniske hjerteklapper

Permanent AK-behandling er begrundet i en øget risiko for tromboemboliske komplikationer efter udskiftning af en klap med en mekanisk klap(1,2). Som oftest erhverves hjerteklapfejl senere i livet og skyldes en degenerativ hjerteklapsygdom. Udskiftning af en hjerteklap er nødvendig, når arvelige eller erhvervede fejl begrænser klapfunktionen i væsentlig grad.

Årsager til hjerteklapfejl(3):

 • Medfødt hjerteklapfejl hos barnet
 • Reumatisk feber – ses sjældent nu til dags i industrialiserede vestlige lande
 • Ændringer i hjerteklapfunktionen på grund af infektion, immunologiske, iskæmiske, traumatiske eller degenerative faktorer

Erhvervet valvulær stenose kan skyldes organiske ændringer i klappens væv. Insufficiens kan være en sekundær sekvens af ventrikulær volumenbelastning eller kongestiv hjerteinsufficiens.
Nu til dags vurderes indikationen for operation og/eller interventionel behandling af hjerteklapperne på et tidligere stadie(4). I Europa udføres korrigerende hjerteklapkirurgi ved ca. 25 % af alle hjerteoperationer. Mekaniske hjerteklapper er særligt holdbare, men kræver livslang behandling med orale antikoagulerende midler(2). Biologiske hjerteklapper har den fordel, at de ikke kræver langvarig AK-behandling, men de tilkalker hurtigere og skal udskiftes efter 10 til 15 år(5), og der er en forøget risiko forbundet med udskiftningen af den første biologiske hjerteklap.

Antikoagulation
Alle patienter med mekaniske klapper skal have antikoagulerende midler. For mekaniske aortaklapproteser skal INR ved warfarin-behandling ligge mellem 2,0 og 3,0 for klapper med dobbelt vippeskive og Medtronic Hall-klapper og mellem 2,5 og 3,5 for andre skiveklapper og Starr-Edwards-klapper. For mitralklapproteser skal INR ligge mellem 2,5 og 3,5 for alle mekaniske klapper.

Postoperativ mortalitet og morbiditet kan forbedres via individuel justering af AK-behandlingen, involvering af patienten og brugen af international normalized ratio (INR) som kontrolparameter. Studier som f.eks. ESCAT (Early Self Controlled Anticoagulation Trial)(6,7) har vist, at i tilfælde, hvor patienterne udfører selvmonitorering, ligger de i det optimale terapeutiske målområde i en større procentdel af tiden og reducerer dermed hyppigheden af komplikationer signifikant.

2006 ACC/AHA-retningslinjer (8):

Risikofaktorer:
Atrieflimren, tidligere tromboembolisme, venstre ventrikel-dysfunktion, hyperkoagulationstilstande, trombogene klapper af ældre generation, mekaniske trikuspidalklapper eller mere end én mekanisk klap.

Referencer
 1. Vongpatanasin W, Hillis LD, Lange RA. Prosthetic Heart Valves. N Engl J Med 1996; 335:407-416.
 2. Gohlke-Barwolf C. (Current recommendations for prevention of thromboembolism in patients with heart valve prostheses) (german article). Z Kardiol 2001; 90 Suppl 6:112-117.
 3. Braunwald E. Valvular heart disease. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, eds. Harrison’s principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill, 2001; 1343-1355.
 4. Carabello BA, Crawford FA. Valvular Heart Disease. N Engl J Med 1997; 337:32-41.
 5. Ennker Jr, Lauruschkat A. Mechanische vs. biologische Herzklappen. Z Kardiol 2001; 90.
 6. Koertke H, Korfer R. International normalized ratio self-management after mechanical heart valve replacement: is an early start advantageous? Ann Thorac Surg 2001; 72:44-48.
 7. Koertke H, Zittermann A, Minami K, et al. Low-dose international normalized ratio self-management: a promising tool to achieve low complication rates after mechanical heart valve replacement. Ann Thorac Surg 2005; 79:1909-1914; discussion 1914.
 8. From: ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease Journal of the American College of Cardiology Vol. 48, No. 3, 2006 Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, de Leon AC Jr., Faxon DP, Freed MD, Gaasch WH, Lytle BW, Nishimura RA, O’Gara PT, O’Rourke RA, Otto CM, Shah PM, Shanewise JS. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease), American College of Cardiology Web Site: http://www.acc.org/clinical/guidelines/valvular/ index.pdf

Andre indikationer

Myokardieinfarkt, slagtilfælde og dyb venetrombose er alle indikationer for AK-behandling plus monitorering

Myokardieinfarkt
Den hyppigste hjertesygdom i de vestlige lande er koronar hjertesygdom. Hver anden patient med koronar hjertesygdom har akut myokardieinfarkt (12, 13).

Antikoagulation
Oral antikoagulation er indiceret ved større forvægsinfarkt med væsentligt reduceret funktion af venstre ventrikel med eller uden atrieflimren. Tromber i hjertet kræver også antikoagulation efter et infarkt. Nylige akutfasestudier (WARIS-II-studiet, ASPECT II-studiet) viser, at kombineret administration af trombocytfunktionshæmmende midler og orale antikoagulerende midler kan give en reduktion i risikoen på næsten 30 % sammenlignet med administration af trombocytfunktionshæmmende midler alene (14, 15).

Dyb venetrombose og lungeemboli
Trombose er blokeringen af et blodkar af en blodprop (trombe). Forskellige risikofaktorer som f.eks. immobilisering, hjerteinsufficiens, alder, graviditet, hyperkoagulabilitet, orale svangerskabsforebyggende midler, fedme og åreknuder øger risikoen (Virchows triade).

Forskellige risikofaktorer fremmer trombotiske hændelser, primært i de dybe vener i benet eller bækkenet. Der findes effektive medikamenter til at forhindre, at trombosen spredes og en deraf følgende potentielt fatal lungeemboli opstår.

Antikoagulation
Formålet med behandlingen er at forhindre, at der opstår lungeemboli, og at trombosen spredes.
Der findes forskellige medikamenter:

 • Heparin agerer omgående og inaktiverer primært faktor Xa og trombin. Det skal administreres parenteralt og er derfor ikke egnet til længerevarende behandling.
 • Vitamin K-antagonisternes virkningsmekanisme er baseret på reduktion af aktiviteten af faktor IX, VII, X og protrombin (II). Der går flere dage, før den antikoagulerende virkning af kumarinpræparater sætter ind, så heparin og kumariner skal bruges i kombination til behandling af akut trombose (16). Når det terapeutiske antikoagulationsområde (INR) er nået, kan den parenterale behandling med heparin seponeres (16).

Hvor længe man skal give antikoagulerende midler ved trombose afhænger af forskellige faktorer og risikovurderinger. Den “optimale varighed af AK-behandling” undersøges i igangværende studier.

Akut iskæmisk slagtilfælde
Akut iskæmisk slagtilfælde er den tredjehyppigste dødsårsag i Europa. Det rammer ca. 120.000 personer årligt i Tyskland, og ca. 78.000 i Frankrig. Ca. 5,5 millioner mennesker i USA fik et slagtilfælde (2003, American Heart Association).

Slagtilfælde forårsages af en akut kredsløbsforstyrrelse i et defineret område af hjernen. I 20 % af tilfældene omfatter det en hæmoragisk hændelse og i 80 % en iskæmisk hændelse.
Forbedret kontrol med risikofaktorer som f.eks. arteriel hypertension, atrieflimren, diabetes mellitus, hyperkolesterolæmi, tobaksrygning og overdrevent alkoholforbrug kan reducere forekomsten af slagtilfælde væsentligt.

Antikoagulation
AK-behandling af patienter med iskæmisk slagtilfælde bør ikke iværksættes i alle tilfælde, da der endnu ikke foreligger bevis for, at man derved kan opnå en bedre prognose eller reducere risikoen for tilbagefald (17). På den anden side kan patienter med dokumenteret kardiologisk patologi drage fordel af AK-behandling. Trombocytaggregationshæmmere administreret inden for de første 48 timer efter hændelsen reducerer mortalitet og tilbagefald minimalt, men dog statistisk signifikant (18, 19).

 

Referencer

12. World Health Organization. Cardiovascular death and disability can be reduced more than 50 percent. Press release 2002.

13. Wong ND. Cardiovascular disease epidemiology – definitions, risk assessment, incidence, and tools. University of California Heart Disease Prevention Program 2002.

14. Hurlen M, Abdelnoor M, Smith P, Erikssen J, Arnesen H. Warfarin, aspirin, or both after myocardial infarction. N Engl J Med 2002; 347:969-974.

15. van Es RF, Jonker JJ, Verheugt FW, Deckers JW, Grobbee DE. Aspirin and coumadin after acute coronary syndromes (the ASPECT-2 study): a randomised controlled trial. Lancet 2002; 360:109-113.

16. Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial Fibrillation- Ann Intern Med. 2007;146:857-867

17. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991; 22(8): 983-8.

18 .Van Walraven C et al. A clinical prediction rule to identify patients with atrial fibrillation and a low risk for stroke while taking aspirin. Arch Intern Med.2003; 163(8): 936-43.

19. Hart RG et al. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2007; 146(12): 857-67.

Patienternes erfaringer med CoaguChek®

Læs Patienternes historier og erfaringer

Læs mere her